Ana Sayfa

Toplanan sütlere işletmede hangi kalite testleri uygulanıyor?

Sütler fabrikaya gelmeden önce ve geldikten sonra alkol stabilitesi testi, antibiyotik testi, katkı maddesi testi, kimyasal analiz, mikrobiyolojik analizlere tabi tutulur. Süt içindeki bakteri sayısı, somatik hücre sayısı, antibiyotik gibi kalıntılar kontrol edilir. Uygun bulunan sütler işletmeye kabul edilir.

Benzer içerikler