Ana Sayfa

Sağlıklı süt üretim koşullarına uymayan işyerlerine nasıl yaptırım uygulanır?

Kontroller sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından işyerlerine, konusuna göre farklı yaptırımlarda bulunulur. Bunlardan bazıları; bakanlık, uygun gördüğü hâllerde yapılan kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, kamuoyunun bilgisine sunabilir. İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun sağlığına karşı suçlar kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Resmî kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulması hâlinde işyeri sahiplerine para cezası verilir. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenilirliği, açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetleri durdurulur.

Benzer içerikler