Ana Sayfa

İnekler, ari ırk yaratmak adına genetik manipülasyona uğruyor mu?

Hayır.

Modern çiftliklerdeki inekler, bitki ve hayvan ıslahında kullanılan metodlar kullanılarak ıslah edilir. Her jenerasyonda daha fazla süt veren inekler seçilir. Bunun genetik manipülasyonla bir ilişkisi yoktur. Ari ırk, türünün tüm özelliklerini gösteren, yüksek verim veren, genetik özelliklerini yavrusuna aktarabilen ırklardır. 

Ayrıca ari çiftliklerde hastalıklar da son derece az görülmektedir. Ari işletmelerden süt alınması insana geçebilecek hastalıklardan ve antibiyotik gibi kalıntılardan uzak kalmayı sağlar.

Benzer içerikler