Ana Sayfa

Gıda üretim yerlerinde ve süt işletmelerinde gıda güvenliği nasıl sağlanır?

Gıda üretimi yapacak olan yerlerin faaliyete geçebilmesi için bakanlık tarafından çıkarılan kanun ve yönetmeliklere uyum şartı aranmaktadır. Öncelikle, gıda üretimi yapacak olan yerlerin bakanlıktan onay alması zorunludur. Üretim yapacak olan işyerleri, üretime başlamadan önce, imal edecekleri bileşimleri birbirinden farklı her ürünü bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar. Ürünün özelliğine göre özel teknik ve hijyenik şartlar gerektiren iş kollarına ait ek teknik ve hijyenik şartlar tebliğ ile belirlenir.

Genel hatlarıyla bu işyerlerinde; üretimde kullanılan ve gıda ile temas eden tüm alet, ekipmanın hijyen şartlarına uygunluğu, bina, tesisat ve malzemelerin periyodik bakımları, temiz ve dezenfekte edilebilir olması, zararlı canlılar ve çevresel kirleticilerin girmesini önleyici tedbirler alınması, işyerlerinin teknik donanım ve personele sahip olması gibi özellikler aranmaktadır. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri hijyen tedbirlerini uygulamakla yükümlüdür.

Gıda ve özellikle süt ve süt ürünlerini üreten işyerlerinde; en az 4 yıllık lisans eğitimi almış veteriner hekim, gıda ve ziraat mühendisi bulundurmaları, üretimin hijyen kurallarına uygun biçimde yapılması ve kişisel hijyen konusunda sürekli eğitim almaları zorunludur.

Benzer içerikler