Ana Sayfa

Çiğ süt neden ısıl işlemden geçmeli?

Süt, mikroorganizmaların yaşaması ve gelişip çoğalması için çok uygun ortam oluşturur.

Sütün çiğ olarak içilmesi önerilmemektedir. Isıl işlem (kaynatma, pastörizasyon, UHT) uygulamasına tabi tutulmayan çiğ süt tüketimi, sağlığa zararlı birçok bakterinin vücuda alınması demektir.

Sağlıklı ineklerin süt bezlerinden salgılanan sütte ilk aşamada zararlı hiçbir bakteri bulunmaz. Ancak, sütün salgılanmasından sonra hayvanlarda sütün geçtiği meme kanalları, meme ucu gibi yerlerde yaşayan bakteriler süte karışabilir. Ayrıca, sütün temiz olmayan koşullarda sağılması ve uygun olmayan sıcaklık değerlerinde saklanması gibi pek çok çevresel etken de, çiğ sütte insan sağlığına tehdit oluşturabilecek bakteri bulunmasına yol açabilir.

Çiğ sütler, tüm dünyada ısıl işlemden geçirilir. Bunun sebebi, insanlarda ciddi hastalık riski oluşturabilecek “Camplybacter spp., Salomonella spp., shigatoxin-üreten Escherichia coli (STEC), Brucella melitensis, Mycobacterium bovis ve encephalitis virus” etkenlerinin ısıl işlem ile sütten tamamen uzaklaştırılmasıdır. Bu gerçek bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası kaynakta belirtildiği gibi son olarak da Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nin yayın organında EFSA Journal da yayımlanan EFSA görüşüyle bir kez daha belirtilmiştir.

Benzer içerikler